Så bidrar du till en inkluderande och hållbar arbetsmiljö | Studac

Så bidrar du till en inkluderande och hållbar arbetsmiljö

På arbetsplatser samlas människor med olika personligheter, förmågor och kompetenser. Att hantera människor som skiljer sig från varandra kan vara utmanande. Forskning visar dock att vi genom att omfamna varandras olikheter både kan uppnå bättre resultat och öka vårt välbefinnande.

Diverse businesspeople laughing while working at an office table

Vad är inkludering?

När du tänker på inkludering på jobbet, vad tänker du på först? En inbjudan till en kollegas födelsedagsfest? En kvinnogrupp varje vecka du deltar i under din lunchrast? Stödjer din chef dina behov som arbetande förälder? Svaret på vad en inkluderande arbetsplats är, är allt ovanstående. Inkludering sker dagligen, från introduktionen till den anställdes sista dag på jobbet. Så hur ser du till att de tusentals interaktioner som utgör medarbetarupplevelsen är inkluderande?

Effekten av inkludering

Forskning visar att inkluderande arbetsplatser löper sex gånger större sannolikhet att vara innovativa och dubbelt så stor sannolikhet att uppnå eller överträffa ekonomiska mål, jämfört med företag som inte arbetar aktivt med inkludering. Dessutom är det 42 % mindre sannolikhet att anställda som känner att de kan vara sig själva på jobbet planerar att lämna sin tjänst inom ett år. Det är alltså vetenskapligt bevisat att en hög grad av inkludering genererar en högre nivå av välbefinnande och engagemang hos dina anställda – vilket leder till bättre affärsresultat.

5 tips på hur du kan inkludera dina anställda mer

En inkluderande arbetsplats är samarbetsvillig, öppen, rättvis, nyfiken, rolig och så mycket mer. Ta en titt på dessa 3 komponenter för att skapa en inkluderande arbetsplats:

1. Tillgång till resurser

Ge medarbetarna det stöd som krävs för att de ska känna sig inkluderade. Oavsett om det är resursgrupper eller teknik är naturliga och värdefulla lösningar enkla utgångspunkter för att påverka individuella beteenden.

Tips: För mer inkluderande möten, uppmuntra anställda att skicka ut agendor och material i förväg så att alla känner sig förberedda. Ta vara på mötestiden genom att i förväg ställa in tekniken på rätt sätt, och se till att aktivt involvera alla medlemmar.

2. Samarbetsmiljö

När ditt team har en stark gemenskap, vet de bäst hur de kan utnyttja styrkorna och färdigheterna hos varje individ. Samarbete är nyckeln till framgången för ditt företag, och en stor del av inkludering på arbetsplatsen.

Tips: Pausa för att fråga vad andra tycker under ett möte. Var noga med att ge beröm, även om personen som beröms inte är i rummet.

3. Lärande och utveckling

Medarbetarna måste känna att de har möjlighet att utvecklas och avancera sin karriär inom företaget. Utan lärande och utveckling som en nyckelkomponent för inkludering och bredare företagsvärderingar, kommer du att hämma medarbetarnas tillväxt och begränsa innovation.

Tips: Erbjud anställda möjligheten – oavsett om det kräver tid, finansiering eller uppmuntran – att utöka sina professionella och personliga mål genom att stödja vidareutbildning, lära sig en ny färdighet eller utveckla en hobby eller passion.

  • Få branschtips & nyheter inom ekonomi & företagsledning
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt

I samarbete med

Få prisvärd hjälp med redovisningen!

Anlita en studentkonsult.